BHP Zgierz Piotr Mos

O firmie

Oferuję kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W myśl Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający nawet 1 osobę zobowiązany jest do wykonywania działań służby bhp, czyli m.in. szkolenia wstępnego, okresowego, oceny ryzyka zawodowego i innych działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Aby pracodawca mógł te działania wykonywać sam, musi być do tego jednak uprawniony- tj. musi przejść specjalne szkolenie. Dotyczy to jednak przedsiębiorstw do 20 pracowników. usługi: - Szkolenie wstępne-instruktaż ogólny
- Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
- Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych
- Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
- Opracowanie instrukcji bhp
- Dokumentacja wypadku przy pracy
- Dokumentacja wypadku w drodze do pracy z pracy
- Audyt w zakresie bhp
- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym planu ewakuacyjnego

i wiele innych.